Objem čínskeho exportu Apple vzrástol v roku 2021 o 1,9 %.

Podľa nedávnej správy Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz potravín, pôvodných produktov a živočíšnych vedľajších produktov Čína v roku 2021 vyviezla 1,078 milióna metrických ton čerstvých jabĺk v hodnote 1,43 miliardy USD, čo predstavuje nárast objemu o 1,9 %. pokles hodnoty o 1,4 % v porovnaní sminulý rok.Pokles hodnoty vývozu bol z veľkej časti spôsobený relatívne nízkymi cenami čínskych jabĺk v druhej polovici roka 2021.

Vzhľadom na vplyv prebiehajúcej pandémie COVID-19 na svetový obchod,Vývoz ovocia z Číny v roku 2021vykázal 8,3 % pokles objemu a 14,9 % pokles hodnoty v porovnaní s2020v celkovej výške 3,55 milióna metrických ton a 5,43 miliardy USD.Ako najvýkonnejšia kategória vývozu ovocia predstavovali čerstvé jablká 30 % a 26 % celkového vývozu ovocia z Číny z hľadiska objemu a hodnoty.Prvými piatimi zámorskými destináciami pre čerstvé čínske jablká v roku 2021 v zostupnom poradí podľa hodnoty vývozu boli Vietnam (300 miliónov USD), Thajsko (210 miliónov USD), Filipíny (200 miliónov USD), Indonézia (190 miliónov USD) a Bangladéš (190 miliónov USD).Objemy vývozu do Vietnamu a Indonézie zaznamenali medziročný (medziročný) nárast o 12,6 % a 19,4 %, pričom objem vývozu na Filipíny klesol o 4,5 % v porovnaní s rokom 2020. Objem vývozu do Bangladéša a Thajska medzitým zostal v podstate rovnako ako minulý rok.

Šesť provincií predstavovalo 93,6 % celkového vývozu jabĺk z hľadiska objemu v roku 2021, konkrétne Shandong (655 000 metrických ton, +6 % medziročne), Yunnan (187 000 metrických ton, −7 % medziročne), Gansu (54 000 metrických ton, + 2 % medziročne), Liaoning (49 000 metrických ton, −15 % medziročne), Shaanxi (37 000 metrických ton, −10 % medziročne) a Henan (27 000 metrických ton, +4 % medziročne).

Medzitým Čína v roku 2021 doviezla približne 68 000 metrických ton čerstvých jabĺk, čo predstavuje medziročný pokles o 10,5 %.Celková hodnota týchto dovozov bola 150 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 9,0 %.Ako najväčší dodávateľ jabĺk do Číny Nový Zéland v roku 2021 do Číny dodal 39 000 metrických ton (-7,6 % medziročne) alebo 110 miliónov USD (+16 % medziročne) čerstvých jabĺk do Číny. Za zmienku tiež stojí, že dovoz čerstvých jabĺk z Južnej Afriky zaznamenal výrazný nárast o 64 % v porovnaní s rokom 2020.


Čas odoslania: Mar-01-2022